Domenii de activitate


consultanta si asistenta

Domenii de activitate

AFACERI SI CONTRACTE

 • - negocierea contractelor,
 • - intocmirea promisiunilor de a contracta
 • - intocmirea contractelor si asistenta la semnarea lor,
 • - modificarea / si /sau incetarea contractelor,
 • - asistenta juridica privind modalitatile de rezolvare amiabila a neintelegerilor rezultate din executarea necorepunzatoare a clauzelor contractuale
 • - asistare / reprezentare in litigii izvorate din incheierea, executarea sau incetarea unui contract.

DREPTUL MUNCII

Consultanta juridica, asistenta si/sau reprezentare angajat ori angajator in ceea ce priveste:

 • - situatii litigioase ori nelitigioase izvorate din: incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractelor individuale sau colective de munca;
 • - negocierea si formularea contractelor individuale sau colective de munca;
 • - formulare regulamente interne;
 • - contestatii impotriva deciziilor angajatorului;
 • - asistarea in cadrul procedurii de raspundere disciplinara;
 • - consultanta privind disponibilizarea si restructurarea de personal, in special in contextul insolventei;
 • - servicii de suport juridic in domeniul resurselor umane.

TAXE SI IMPOZITE

 • - intocmire contestatii impotriva actelor administrative care privesc taxe, impozite si contributii
 • - asistare/reprezentare in procedurile fiscale de contestatii si in litigiile de contencios administrativ ce privesc taxe, impozite si contributii
 • - intocmire si sustinere contestatii si actiuni in contencios admininistrativ privind actele organelor de control fiscal si actele de stabilire a impozitelor, taxelor, contributiilor si penalitatilor de intarziere pentru obligatii bugetare
 • - contestatii impotriva actelor administrative ale organelor de control fiscal.

EXECUTARE SILITA

  A. Executare silita conform Codului de procedura civila:
 • - verificarea stadiului dosarului de executare silita si efectuarea demersurilor necesare continuarii acesteia
 • - intocmire si sustinere in fata instantelor de judecata a contestatiilor la executare impotriva actelor de executare si/sau a masurilor dispuse in cadrul executarii silite

  B. Executare silita conform Codului de procedura fiscala:
 • - asistenta/reprezentare in cadrul executarii silite a creantelor fiscale;
 • - verificarea stadiului dosarului de executare silita
 • - intocmire si sustinere in fata instantelor de judecata a contestatiilor la executare impotriva actelor emise si/sau a masurilor dispuse in cadrul executarii silite

PROCEDURA INSOLVENTEI

Consultanta juridica, asistenta si/sau reprezentare in procedura de insolventa in cadrul litigiilor demarate in baza prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa:

A. Pentru debitor:
 • - etapa anterioara deschiderii procedurii insolventei;
 • - formularea si introducerea cererii de deschidere a procedurii insolventei;
 • - contestarea starii de insolventa pretinsa de un creditor;
 • - efectele deschiderii procedurii de insolventa;
 • - derularea procedurii generale de insolventa sau a falimentului;
 • - propunerea unui plan de reorganizare si implementarea sa;
 • - cererea de atragere a raspunderii personale a administratorului ori a membrilor organelor de conducere pentru ajungerea societatii debitoare in stare de insolventa;
 • - orice contestatii sau cereri introduse in cursul procedurii insolventei.

B. Pentru creditor
 • - pregatirea, formularea si introducerea cererii de deschidere a procedurii insolventei unui debitor;
 • - interventia in procedura insolventei unui debitor, deschisa la cererea acestuia ori a unui alt creditor;
 • - opozitia impotriva deschiderii procedurii insolventei unui debitor;
 • - protejarea drepturilor si intereselor creditorului pe parcursul intregii proceduri a insolventei unui debitor prin formularea de contestatii sau orice alte cereri.

PROCESE PENALE

Activitatea desfasurata de SCA Barbu & Asociatii in procesele penale acopera urmatoarele etape ale procesului penal:

 • - urmarire penala
 • - camera preliminara;
 • - judecata in prima instanta;
 • - judecata in caile de atac - ordinare sau extraordinare.

si consta in consultanta juridica, asistenta si/sau reprezentare a persoanelor fizice sau juridice in procese penale, prin:

 • - asistare/reprezentare suspecti si inculpati, formulare si implementare stategii de aparare
 • - asistare/reprezentare parti responsabile civilmente;
 • - asistare/reprezentare in ceea ce priveste masurile preventive si asiguratorii.

MALPRAXIS

 • - consultanta si asistenta juridica a personalului medical in probleme de drept medical si de malpraxis;
 • - asistenta si/sau reprezentare in fata Colegiului Medicilor, Comisiei de monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis, a organelor de cercetare penala, a instantelor judecatoresti;
 • - consultanta cu privire la modalitati de remediere a prejudiciilor cauzate de personalul medical;
 • - asistenta/reprezentare in dosare de urmarire penala privind fapte savarsite in exercitarea actului medical;
 • - efectuarea de demersuri pentru angajarea raspunderii civile, penale sau de alta natura a persoanelor culpabile.

PROPRIETATE INTELECTUALA

 • - inregistrarea marcilor si protejarea drepturilor conferite de acestea;
 • - asistare/reprezentare in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci;
 • - formularea de contestatii impotriva deciziilor de respingere a inregistrarii unei marci;
 • - formularea de opozitii fata de solicitarile de inregistrare de catre terte persoane a unor marci care ar incalca drepturi conferite de marci deja inregistrate;
 • - asistare/reprezentare in fata instantelor de judecata in litigii izvorate din drepturi asupra unei marci;
 • - asistenta juridica privind transferul drepturilor asupra unei marci;
 • - negociere si intocmire contracte de instrainare a drepturilor asupra unei marci.

ALTE DOMENII DE ACTIVITATE

A. Proceduri civile speciale:
 • - ordonante de plata
 • - cereri cu valoare redusa

B. Plangeri contraventionale:
 • - redactare plangeri contraventionale in domeniul rutier, al dreptului muncii, precum si in domenii prevazute de dispozitii legale speciale; asistare/reprezentare in procedurile judiciare aferente.
0

INSOLVENTA

0

SOCIETATI

0

AFACERI

0

PROCESE PENALE